Informatie stichting Walk Inn Goes

De stichting Walk Inn Goes heeft per 1 april 2018 haar activiteiten over gedragen aan het Leger des Heils W&G Zuidwest Nederland. Vanwege de ANBI-status van de stichting zijn onderstaande gegevens (beleidsplannen en jaarverslagen) nog in te zien tot 31-12-2018. 

Stichting Walk Inn Goes is een stichting die omziet naar en betrokken is bij de begeleiding van (ex)verslaafden aan o.a. alcohol en drugs en mensen met sociale en psychische problemen. In ons inloophuis bieden we voor een ieder ontmoeting, daginvulling, hulp, doorverwijzing en sociale en maatschappelijke begeleiding.

Onze missie is om voor een ieder die behoefte heeft aan contact, gezelschap en ontmoeting, een gastvrije ontvangst te bieden. De Walk Inn Goes richt zich in het bijzonder op verslaafden en ex-verslaafden.

Om de juiste begeleiding te kunnen bieden heeft de stichting een aantal "zorg" professionals in dienst en een coordinator. Zij worden bij hun werk ondersteund door vrijwilligers (al dan niet geschoold) en ervarings deskundigen.

De stichting ontvangt WMO susidie van de gemeente Goes voor de uitvoering van haar activiteiten. Echter niet alle activiteiten, en bijkomende  kosten komen voor deze subsidie in aanmerking. Deze worden gedekt door giften van particulieren en kerken. 

Documenten: