Welkom

Walk Inn Goes is een stichting die omziet naar en betrokken is bij de begeleiding van:

- (ex)verslaafden, o.a. aan alcohol en drugs

- mensen met sociale en psychische problemen

In ons inloophuis aan de Bleekerstraat 3 te Goes bieden we voor een ieder ontmoeting, daginvulling, hulp, doorverwijzing en sociale en maatschappelijke begeleiding.

Per 1 april 2018 is de Walk Inn Goes overgenomen door het Leger des Heils W&G Zuidwest Nederland. De maand april gebruiken we om het e.e.a. goed over te nemen. De openingstijden zijn vanaf heden: maandag - vrijdag van 10.00 - 16.00 uur.