Walk Inn Goes

Onze bezoekers zijn veelal cliënten die het contact met de reguliere hulpverlening zijn kwijtgeraakt en als gevolg daarvan ook geen gebruik maken de bijbehorende voorzieningen, denk bijvoorbeeld aan dagbesteding. Door het kleinschalige karakter van de Walk Inn Goes en de directe beschikbaarheid van aanwezige hulpverlener(s) ontstaat een vertrouwensbasis voor begeleiding en re-integratie in de maatschappij.

Klik hieronder een onderwerp aan voor meer informatie: