Verwijzing

De sociaal werker kan helpen bij het inventariseren van problemen, adviseren, doorverwijzen en een wegwijzer zijn in het circuit van hulpverlening.