Uw mening

Als u begeleid wordt door Walk Inn Goes kunt u meepraten en meedenken over diverse onderwerpen:


•    de dagelijkse gang van zaken in de Walk Inn
•    vragen en opmerkingen over de begeleiding


Dit kunt u doen door het gesprek aan te gaan met degene die u begeleidt, of met de coördinator van de Walk Inn Goes. Ook kunt u uw stem laten horen in het kringgesprek, waarmee wij de client participatie hebben vormgegeven. 


Ook kan gebeuren dat u niet tevreden bent, bijvoorbeeld over uw begeleiding of over een medewerker van Walk Inn. In dat geval is het raadzaam dit te bespreken met degene die u begeleidt. Probeer samen een oplossing te vinden. Lukt dit niet ga dan samen naar de coördinator. Komt u er dan nog niet uit, dan kunt u zich richten tot onze klachtenfunctionaris, via deze link

 

 

N.B. Stichting Walk Inn Goes is aangesloten bij de Klachtencommissie Zeeland.