Indentiteit

De basis voor de werkzaamheden van de stichting is de christelijke levensovertuiging. Bestuur en hulpverleners verrichten hun werkzaamheden vanuit hun christelijk geloof. Voor hen is dit het beste wat ze hebben en wat ze graag willen delen met anderen. Bij de activiteiten van de stichting is er zeker ruimte voor andersdenkenden. Van vrijwilligers wordt gevraagd dat zij deze uitgangspunten respecteren en op een zorgvuldige wijze omgaan met de levensovertuiging van medewerkers en bezoekers van de Walk Inn.

Vanuit ons geloof willen we er zijn voor mensen die om welke redenen dan ook het moeilijk hebben en een beroep op ons doen. Bij de activiteiten van de stichting betreft dit in het bijzonder verslaafden en ex-verslaafden. Het christelijk geloof dringen we in onze contacten niet op maar we willen het wel graag delen met mensen omdat we geloven dat Gods liefde naar alle mensen uitgaat en ieder mens van waarde is en bij God en medemensen mag horen.

Geloof is zeker geen voorwaarde voor hulp. Een ieder, ongeacht diens levensovertuiging of religie, kan zich bij de stichting voor hulp of begeleiding melden. Uitgangspunt is respect voor de levensovertuiging van de ander. We willen samen met de ander op weg gaan en hem of haar ondersteunen in het vinden van een oplossing voor de problemen die er zijn.