Historie

Voorgeschiedenis
Vanuit individuele woonbegeleiding  voor mensen met hoofdzakelijk een verslavings achtergrond is de Stichting Walk Inn Goes ontstaan. Tijdens deze begeleiding liep de toenmalige begeleider Sake Hospes tegen een aantal feiten aan. Een groot deel van de mensen die worstelden met een verslaving en die na een programma bij Emergis, Stichting in de Vrijheid of een andere kliniek weer terugkeerden in de maatschappij, viel erg snel terug in oude gewoontes. Te weinig nazorg en begeleiding rondom het re-integreren van de ex-verslaafden was hiervan de oorzaak. Ook werd er geen nieuw netwerk rondom een cliënt opgezet. De gevolgen hier van zijn groot, na een opname wordt een cliënt opnieuw geconfronteerd met de dezelfde situatie  die hij/zij sociaal, maatschappelijk en financieel heeft achtergelaten. Tevens zijn er, na terugkeer, de vooroordelen van maatschappelijke instanties, organisaties, familie, vrienden en potentiële werkgevers. Een flinke hobbel die genomen moet worden. De terugval in alcohol en verslaving na een opname in een kliniek was groot .

Om deze doelgroep beter te kunnen bijstaan is hij toen begonnen met een inloophuis, de Walk Inn bij de Stenenbrug in Goes en een Stay Clean groep (terugval preventie).  Dit was de eerste aanzet tot de stichting, die eind 2012 is opgericht onder de naam Stichting Walk Inn Stenenbrug, Na de verhuizing van het inloophuis naar de huidige lokatie is de naam verandert in " Stichting Walk Inn Goes"