Bestuur

Bij de oprichting is gekozen voor een divers samengesteld bestuur. Hiermee wordt een breed draagvlak beoogd en bij besluitvorming wordt vanuit verschillende visies en achtergronden een overweging gemaakt.  De bestuursleden hebben afgezien van een bestuursvergoeding,  en doen dit werk op geheel vrijwillige basis.

 

Bestuurssamenstelling m.i.v. 5 oktober 2017:

Voorzitter            : Rien Heijboer

Penningmeester : Lidi van Zeist

Secretaris           : Jaap Hulstein

Bestuurslid          : Jan Zwemer