Bestuur

Bij de oprichting is gekozen voor een divers samengesteld bestuur. Hiermee wordt een breed draagvlak beoogd en bij besluitvorming wordt vanuit verschillende visies en achtergronden een overweging gemaakt.  De bestuursleden hebben afgezien van een bestuursvergoeding,  en doen dit werk op geheel vrijwillige basis.

 

Bestuurssamenstelling m.i.v. 1 januari 2016:

Voorzitter           : Rien Heijboer

Secretaris          : Hans Braamse

Penningmeester: Lidi van Zeist