Welkom

Walk Inn Goes is een stichting die omziet naar en betrokken is bij de begeleiding van:

- (ex)verslaafden, o.a. aan alcohol en drugs

- mensen met sociale en psychische problemen

In ons inloophuis aan de Bleekerstraat 3 te Goes bieden we voor een ieder ontmoeting, daginvulling, hulp, doorverwijzing en sociale en maatschappelijke begeleiding.