Welkom

Walk Inn Goes is een stichting die omziet naar en betrokken is bij de begeleiding van (ex)verslaafden, o.a. aan alcohol en drugs en/of mensen met sociale en psychische problemen.

In ons inloophuis aan de Bleekerstraat 3 te Goes bieden we voor een ieder ontmoeting, daginvulling, hulp, doorverwijzing en sociale en maatschappelijke begeleiding.